Pozvánka na členskou schůzi ZD Mříčná - Peřimov - 22.března 2024

                   

ZD Mříčná – Peřimov

 

Náhradní členská schůze dne 7. února nebyla usnášeníschopná, proto představenstvo svolává náhradní členskou schůzi, která se koná dne 22. března 2024 v restauraci Buranka
od 12:00 hodin.

 

Program:

1.      Zahájení, volba komisí a prac. skupin ČS, schválení programu ČS

  1. Zpráva o jednání představenstva
  2. Zpráva o hospodaření družstva
  3. Diskuse
  4. Projednání a schválení usnesení ČS
  5. Závěr          

 

Bližší informace na tel. čísle: 732 804 636

 

V Peřimově dne 8. února 2024

 

 

Milan Jebavý

předseda představenstva