Informace

Zemědělské družstvo Mříčná - Peřimov

Nachází se v podhůří Krkonoš v okrese Semily, cca 5km od Jilemnice.

Zemědělská výroba má v družstvu dlouhodobou tradici. Původní samostatná JZD Mříčná a JZD Peřimov byla v roce 1974 sloučena a od roku 1975 hospodaří na katastrech obou obcí.

Živočišná výroba je dosud provozována ve 3 střediskách: Hoření Mříčná, Mříčná 174 a Peřimov.

Pro rostlinnou výrobu bylo vybudováno zázemí - středisko RV v Peřimově. Nově od začátku roku 2016 sem byly přesídleny kanceláře účtárny, vedení a kancelář živočišné výroby. Mimo

posklizňové linky se sklady obilí jsou zde dílny i garáže.

V roce 1992 proběhla transformace JZD Mříčná - Peřimov. Došlo k osamostatnění několika zemědělců. Přesto převážnou část výměry bývalého JZD (cca 800 ha) obhospodařuje ZD.

Zemědělské družstvo Mříčná - Peřimov - idatabaze.czŽivočišná výroba - idatabaze.cz

strom